Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


Agape familierådgivning

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile!


Fokus:

Hos Agape familierådgivning fokuseres det på å møte mennesket der de er og hjelpe dem til å se seg selv i et større perspektiv. Følgende tilbys:

Parterapi:

 • hjelpe til å se hvor du slutter – og hvor jeg begynner (ansvar og grenser).
 • forsoning - der urett har blitt begått.
 • bygge opp igjen - der det har blitt brutt ned (tillitsbrudd etc.).
 • hjelp til å tale partnerens kjærlighetsspråk – få tilbake følelsene når disse er borte.
 • å forlate sin far og sin mor…
 • ulike personlighetstyper – og hvordan det virker inn på samlivet…
 • forskjellen mellom mann og kvinne og hvordan leve godt med det.
 • relasjoner – med meg selv, andre og Gud.
 • prioriteringer – hvordan prioriterer vi og hvordan ønsker vi å prioritere.
 • kommunikasjonsverktøy – når der er kommunikasjonsproblemer.

Veiledning:

 • avsløre løgner – se sannheter (objektivitet/subjektivitet/opplevelse).
 • hjelp til å bryte usunne mønster - både tankemønster og handlingsmønster.
 • hjelp til å se seg selv i et større perspektiv.
 • hjelp til å jobbe med egenverdi og identitet – å være eller gjøre.
 • hvordan virker oppvekst og miljø inn på den jeg er i dag…
 • ulike typer avhengighetsproblematikk – identifisering av årsak og hvordan bli fri…
 • bearbeiding av vonde ting…
 • sorg og sorgprosesser.
 • mål - hvordan sette deg mål og veien til å nå disse, både personlige, for ekteskap og familie og i jobbsammenheng.
 • hjelp til å se og anvende egne ressurser og muligheter, fremfor begrensninger.

Tilsyn:

 • verktøy i forbindelse med barneoppdragelse.
 • hvordan mestre foreldrerollen.

Bufferkurs:

* Samlivskurs for par.

Initiativtaker:

Anita Desireé Breen:

Utdanning:

 •  Vernepleier
 • Familieterapeut
 • Godkjent veileder (av FO).

Erfaring:

 •  Miljøterapi, veiledning og opplæring i ulike bofellesskap og på dagsenter for utviklingshemmede (også autister).
 • Miljøterapi i Psykiatri (ved SSSF).
 • Samtaler med enkeltpersoner, par, foreldre/barn og veiledning av studenter. Veiledning av foreldre og tilsyn i barnevernssaker.

Etter nærmere 18 år som vernepleier, har jeg fått erfare hva det vil si å se utviklingshemmede og autister få bedret sin livskvalitet og få brukt sine ressurser, fordi vi rundt dem har sett hva som bor i dem og sett potensialet i dem. Jeg har jobbet tett på, og fått dele både gleder og sorger med alle disse menneskene som hver enkelt har fått en

plass i hjertet. 

Mitt arbeid har vært både i boliger og på dagsenter for utviklingshemmede, både med barn, unge og voksne.

I 2009 begynte jeg på deltidsstudie i ”Familieterapi og systemisk praksis” ved Høyskolen i Bergen. Når jeg var ferdig der, begynte jeg som familieterapeut på "Familiesenteret i Bergen". Her jobber jeg fremdeles og har samtaler med par, enkeltpersoner, foreldre - barn og gir veiledning til studenter og til foreldre som barnevernet har kontakt med.

Jeg har det som ”plommen i egget” når jeg får hjelpe mennesker til bedre å forstå både seg selv og andre, og når jeg kan få være et redskap til å bryte ned murer og usunne handlings-mønster og hjelpe med å bygge sunne sterke bånd, basert på større forståelse, innsikt og kjærlighet. Jeg vet at den eneste en kan forandre er seg selv, men ved å endre måten en selv tenker og handler på, kan en skape store forandringer også i omgivelsene.


Når du/dere tar kontakt kan dere være trygg på å bli ivaretatt og møtt både med respekt for deres integritet, og at det som blir delt blir konfidensielt.

Parterapi

Hvordan fungere i relasjoner

Veiledning

Selvbilde og identitet

Tilsyn

Oppdragelse og tilsyn

0