Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


Agape familierådgivning

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile!


Hos Agape familierådgivning fokuseres det på å møte mennesket der de er og hjelpe dem til å se seg selv i et større perspektiv.

Tjenester som tilbys:

  • Samtaler med enkeltpersoner, par og familier.
  • Veiledning av studenter og ellers i forhold til personalgrupper.
  • Undervisning av par som skal gifte seg.
  • Tilsyn ved samvær, og veiledning av foreldre og fosterforeldre.

Hvorfor Agape familierådgivning?

  • Kristent verdigrunnlag - samtidig som det vises respekt for ulike trossamfunn og ulik etnisk bakgrunn.
  • Samtalene kan gjøres på norsk, engelsk og noe spansk.
  • Mennesket sees ut fra et helhetlig perspektiv: ut fra åndelig ståsted, kulturbakgrunn (arv og miljø), nettverk, resurser og behov, fortid, nåtid og fremtid.
  • Kort ventetid.
  • Samtalene kan gjøres via sosiale medier som Skype, dersom det vanskelig å møte opp.
0